IT企業

捐款者 捐款額 新聞報道
三星中國 6000萬元  
蘋果 5000萬元  
富士康 5000萬元 富士康向雅安災區捐助救災款5000萬元
英特爾 1000萬  
華碩 300萬元  
戴爾 200萬元 戴爾中國向雅安震區捐款200萬元
神州數碼 200萬元 神州數碼向四川雅安地震災區捐款200萬元
惠普中國 25萬美元  
微軟 100萬+物資 微軟中國向雅安震區捐100萬及1000個救災包
同洲電子 100萬元  
金山軟件 100萬 金山軟件宣布向四川雅安災區捐款100萬元
高德軟件 100萬 高德軟件向雅安震區捐贈100萬 開放免費下載
聯想控股 200萬元物資  
東軟集團 100萬元設備  
IBM 賑災管理系統  
西門子 設備 西門子中國向雅安災區緊急捐助CT醫療設備

 

 

 

                                                                                                             (數據截至4月23日不完全統計)